Hiteles kínai nyelvoktatás, kínai nyelvtanfolyamok mindenkinek - ELTE Konfuciusz Intézet, Budapest

ELTE Konfuciusz Intézet, Budapest

   1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F., I.16.    Tel: (36)-(1)-411-6597
Ügyintézés: Hétfőtől csütörtökig: 11.00 - 18.30
                           ELTE Confucius Institute    youttube.com    Kínai enciklopédia

Lenkefi Myrtill: Latinórák Pekingben (riport)

Az utóbbi években nemcsak a külvilág figyel egyre jobban Kínára, hanem Kína is egyre inkább érdeklődik a világ iránt. Egy másik kultúra megismeréséhez nélkülözhetetlen a nyelvtudás – így Kínán is egyfajta nyelvtanulási láz vett úrrá. S a kínaiak nemcsak a modern világnyelveket tanulják, hanem azt is felismerték, hogy a nyugati kultúra igazi megértéséhez latinul tudó szakemberekre is szükség van. Cikkünk szerzője az egyik első külföldi latintanár, aki meghívást kapott Kínába.

A Pekingi Idegen Nyelvek Egyeteme (Beijing Waiguoyu Daxue, közismert rövidítéssel Beiwai) – bár jelenlegi nevét csak 1994 óta viseli – sok-sok évtizedes hagyományokkal rendelkezik az idegen nyelvek oktatásában. Hallgatói közül egyesek külügyi szolgálatban vagy nemzetközi nagyvállalatoknál helyezkednek el a diploma megszerzése után. Mások egyetemi szintű oktatójává válnak a maguk választotta nyelvnek. Ebben a tanévben az egyetemen 43 különféle nyelvből indult képzés, izlandi és latin nyelvből idén először.

A kezdet

Az ELTE Konfuciusz Intézet segítségével lettem a Beiwai latintanára. 2008 augusztusában már alig vártam, hogy vége legyen az olimpiai játékoknak, és végre elkezdődhessen az egyetemi tanév. Kísérlet volt ez a javából. Az egyetem a latint mint az európai kultúra megértéséhez nélkülözhetetlen közvetítő eszközt kínálta a hallgatóknak. Egyikünk sem tudta előre, hol lesznek a buktatók, kialakul-e megértés, hogyan alakulnak majd az órák.

A hallgatók döntő többsége a posztgraduális képzés keretében vehetett fel latinórákat, heti 2-szer 2 óra terjedelemben. Az órák angol közvetítő nyelven folytak, angol nyelvű tankönyvből, a hazánkban az Akadémiai Kiadó által Bollók János fordításában megjelentetett Gavin Betts-féle Latin nyelvkönyv eredetijéből.

A hallgatók

A kínai egyetemi hallgatók rendkívüli érdeklődéssel és szorgalommal láttak munkához. Az első egyetemi félév 22 órája alatt teljesen kezdő szintről a 8. leckéig jutottak el. Közben elsajátították a kiejtés számukra nem kis feladatot jelentő tudományát, megismerkedtek a latin névszó- és igeragozás alapjaival, a tankönyvi olvasmányokon kívül olvastak szemelvényeket Catullus és Ovidius költeményeiből. Nagyon tanulságos párbeszéd alakult ki az ősi kínai és latin kultúra összehasonlításából. Kölcsönös élvezettel találtuk meg a hasonló vonásokat, például a családszerkezet elemzésekor, és nem kis derűvel hasonlítottuk össze a nagyon eltérő vonásokat, például abban a tekintetben, hogy mi számított a két kultúrában intim, illetve nyilvános dolognak. A legmesszebb azok a hallgatók jutottak, akik angol, német, olasz, spanyol tanulmányaik során már hallottak a legjelentősebb antik szerzőkről. Büszkeségemre olyanokat is sikerült megtartanom a hallgatóim között, akiknek a főszakja például arab, kínai, kambodzsai. Ők sokkal nagyobb erőfeszítéssel jutottak el a december végi vizsgáig, mint az európai nyelvek hallgatói, de ugyanolyan sikeresnek bizonyultak.

Kínában rendkívüli becsülete van a tanulásnak, hagyományosan fejlett a mnemotechnika. A diákokat idehaza gyakran teljesen elkeserítő ragozási táblázatokat viszonylag gyorsan és pontosan elsajátították. A háromoldalas kreatív tesztfeladatsort a leggyengébben megoldó hallgató teljesítménye is 89% volt!

További lépések

A tavaszi félévtől az új kezdő csoportokon kívül haladó csoport is indult latinból. Az alaktani ismeretek kiteljesítésével párhuzamosan megkísérlem bemutatni az igeneves szerkezetek világát. A tanítás során sok múlik az angol közvetítő nyelv megfelelő szintű ismeretén, és azon is, mennyire sikerül a mondatszerkezet szintjén érthetően magyarázni. Ha sikerül legalább a leggyakoribb szerkezeteket megismernünk, egészen szabaddá válik majd az út a kiegészítő olvasmányok válogatásában, és a latinórák valóban segíthetnek majd a nyugati kultúra alaposabb megértésében.

a Pekingi Idegen Nyelvek  Egyetem

a Pekingi Idegen Nyelvek  Egyetem

A cikk megjelent a Konfuciusz Krónika 2009/1. számában