Hiteles kínai nyelvoktatás, kínai nyelvtanfolyamok mindenkinek - ELTE Konfuciusz Intézet, Budapest

ELTE Konfuciusz Intézet, Budapest

   1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F., I.16.    Tel: (36)-(1)-411-6597
Ügyintézés: Hétfőtől csütörtökig: 11.00 - 18.30
                           ELTE Confucius Institute    youttube.com    Kínai enciklopédia

Korjukova Alisza: A szépséges ágyas – Yang Guifei (Tavaszok és Őszök korában)

A szépségnek igazi kultusza alakult ki a régi Kínában. Minden korszaknak megvolt a maga fenséges asszonya, akit gyakorta név szerint ismertek és emlegettek, s közülük jó páran az egész történelem legendás szépségeivé váltak. A végzet asszonyaivá, akik a kínai mondás szerint akár egy egész országot képesek voltak romlásba dönteni.

Yang Guifei, eredeti nevén Yang Yuhuan, a régi Kína négy híres szépségének egyike volt. A másik három hölgynek is megvan a saját elragadó legendája: A Tavaszok és őszök korában (Kr. e. 7–5. sz.) Xi Shi annyira szemrevaló volt, hogy a halak megfeledkeztek az úszásról, ha megpillantották, és inkább a víz alá merültek, amikor feléjük járt. Wang Zhaojun, aki a Nyugati Han-korban élt (Kr. e. 3–Kr. u. 1. sz), a repülő madarakat csábította el, méghozzá olyannyira, hogy azok mámorral keveredett tehetetlenségükben agyonzúzták magukat. Amikor a Három királyság korában (Kr. u. 3. sz.) Diao Chan arcát összevetették a Holdéval, az Éjszaka Ura szégyenében elbújt előle. Yang Guifei, a negyedik, a maga pompájával a világ összes virágát hozta zavarba.

Út a palotába

Yang Yuhuan 719-ben született jövendőbeli férjének, a Tang-dinasztia nagy császárának, Tang Xuanzongnak az uralkodása idején. Már a kislány déd-dédnagyapja is fontos tisztséget viselt a Sui-dinasztia idején, apja pedig népszámláló hivatalnok volt Shu járásban. A szerencsétlen férfinak nem volt fia, lányból azonban négy is jutott neki, akik közül Yuhuan volt a legkisebb és legszebb, de sok történet szerint nővérei sem voltak híján a bájaknak. Apjuk korai halála után nagybátyjuk nevelte őket, aki alacsony rangú hivatalnok volt Henan tartományban.

Huszonnégy évesen az uralkodó fia vette el feleségül, így került az udvarba. Magát a császárt 737-ben nagy tragédia érte, ugyanis elhalálozott Wu néven ismert kedvenc ágyasa. Ura gyászát látva egy császári eunuch szórakoztatás céljából egyszer bevezette a császári palotába Yang úrhölgyet, aki annyira elvarázsolta Xuanzongot, hogy az rögtön asszonyává akarta tenni. Ám Yang Guifei ekkor már fia felesége volt, így a császár új tervet szőtt: megtette taoista apácává, így elkerülhették a bírálatokat (vérrokon feleségét ugyanis tilos volt feleségül venni, még a házasság felbomlása után is). Ettől kezdve ő lett a császár kedvenc ágyasa, létezésével többszörösen pótolva Wut.

A Becses Ágyas

Az eszményi nők általában az előkelő társaság asszonyai közül kerültek ki, de a férfiak gyakorta az énekeslányokért és kurtizánokért is rajongtak. Yuhuan és a császár között nem csupán erotikus viszony állt fenn, az ágyas ugyanis nemcsak kora legnagyobb szépsége volt, hanem emellett egyik jelentős zenésze, táncosa, énekesnője, zeneszerzője is. Igazi nagytehetségű asszony, rendkívül értelmes, tehetséges és manipulatív nő volt.

Miután Xuanzong hivatalosan is császári feleséggé tette (ekkor kapta a Guifei, „Becses Ágyas” rangot, amely akkoriban a legmagasabb hitvesi rang volt), apját posztumusz megtiszteltetéssel illette, anyját pedig Liang úrhölgyévé neveztette ki. Nagybátyjának és unokatestvéreinek hivatalt juttatott, s három nővére is megtisztelő címeket kapott. Amikor a nemes hölgyek összegyűltek valamely császári összejövetelen, még maga Yuzhen hercegnő, az uralkodó magas rangú húga sem mert náluk előkelőbb helyet elfoglalni. Hihetetlen vagyonra tettek szert, az udvar hivatalnokai mind nekik hízelegtek.

Yang Guifeit mennyei asszonynak kijáró figyelemmel vették körül: lovaglásnál maga a főeunuch vigyázott rá, hétszáz besorozott munkás szőtte ruháit, s a császári család magánhelyiségeibe is bejárása volt. 746-ban féltékenységével és gorombaságával felbosszantotta Xuanzongot, így az elküldette őt unokatestvére palotájába. Később e nap folyamán a császár sem enni, sem inni nem tudott, amiből tanácsadója tudta, hiányzik neki Guifei, elküldette hát a palota kincseit az ágyasnak, megüzenvén, hogy a császár szívesen látja őt vissza. Yang Guifei 750-ben újra megsértette az uralkodót, ekkor ugyanazok a jelenetek játszódtak le, mint korábban, a különbség csupán annyi volt, hogy Guifei ezúttal nem szándékozott visszatérni, mondván, hogy durva szavaiért nem érdemel kegyelmet. A császár szerelme az ilyen civakodásokkal egyre nagyobbra nőtt, visszakövetelte hát ágyasát az udvarba, s ettől kezdve senkit sem tüntetett ki úgy a kegyeivel, senkit nem imádott és rajongott úgy körbe, mint Guifeit.

A szépség halála

Tang Xuanzong uralkodásának első felében – amikor még nem ismerte szerelmét – a Tang-dinasztia a virágkorát élte, a gazdaság, a bel- és külkereskedelem és a kultúra területén egyaránt. Az időszak a „kaiyuani szép napok” néven vált ismertté. Az ágyas megismerésével azonban a császár nemcsak hogy elhanyagolta az országos ügyeket, de a Yang-rokonok hivatalba helyezésével a kormányzatot is szétzüllesztette. A legnagyobb problémák 752-ben, a nagytekintélyű Li Linfu főminiszter halálával kezdődtek, akinek helyére Guifei újabb unokatestvére, Yang Guozhong került. A főminiszter a napi adminisztrációért volt felelős, gyakran fontosabb szerepet játszva ezzel, mint maga a császár. Erre a posztra a három északi katonai körzet szogd–türk származású katonai parancsnoka, An Lushan is pályázott. Yang Guozhong, miután hivatalba helyezték, még provokálta is Ant, letartóztatta és kivégeztette embereit.

755-ben aztán An Lushan fellázadt az udvar ellen, sorozatos győzelmeket aratott a császári sereg felett, így az uralkodó kénytelen volt családjával és Yangékkal a fővárosból, Chang’anból Chengduba menekülni. A császári testőrök – akik a Becses Ágyas rokonságát okolták a lázadás kitöréséért – a Yang család több tagját megölték, s útközben, Maweiben a császárt rákényszerítették, hogy adja ki nekik Yang Guifeit. Xuanzong így nem tehetett mást, egy buddhista szentélynél megfojttatta szerelmét. Maweiben lett eltemetve, koporsó nélkül, bíbor lepedőkbe burkolva, illatszerek kíséretében.

757-ben, Xuanzong lemondása után fia foglalta el a trónt Suzong császár néven, visszafoglalta Chang’ant, és visszahívta a városba apját, a visszavonult császárt. Az egykori uralkodó a megfelelő végtisztesség megadásával újra akarta temettetni Yang Guifei földi maradványait, ezért titokban eunuchokat küldött a nő sírjához, hogy rendes koporsóba helyezzék. Mikor megtalálták, teste már felbomlott, de a vele temetett illatszeres táska friss maradt, mint a harmat. A szerelmét elvesztett Xuanzong sosem tette túl magát bánatán. Mikor visszatért Chang’anba, egyik másodpalotájában megfesttette szeretője képmását, s gyakran járt oda csodálni azt. Hátralevő életét az okkult tudományoknak szentelte, s minden erejével és varázsigéjével Guifei feléledését próbálta elérni.


Yang Guifei

Az eszményi nő

A Tang-kori női ideál a telt alkat volt, aminek Yang Guifei teljes mértékben megfelelt – a „kövér” jelzőt is használták rá, de ezzel kifejezetten a vonzerejét igyekeztek hangsúlyozni. Gyakran hasonlították össze és állították szembe Zhao Feiyan császárnéval, a Han-házi Cheng császár gyönyörű feleségével, mivel míg Guifei telt idomaival hódított, Feiyan karcsú alkatáról volt híres.

A Becses Ágyas kedvenc gyümölcse a licsi volt, ami egy Dél-Kínában honos trópusi gyümölcs, ezt a császári futárszolgálat szállította a fővárosba – a gyors lovakon száguldó küldöncök éjjel-nappal váltották egymást, hogy a gyorsan romló gyümölcs idejében megérkezzék. A licsin kívül az almát is összefüggésbe hozzák Guifeijel, mivel az almafa virága a nőiesség, a szépség szimbóluma, ezért az ágyast „Mennyei Almalányként” is emlegették.

Guifei a művészetben

A császár szerelmének története számos irodalmi mű témája lett. Rengeteg költő, köztük Bai Juyi (Po Csü-ji) is versbe foglalta a tragikus végű kapcsolatot és a poklokat megjáró férj keserves búslakodását (Ének az örök bánatról). Egy másik híres Tang-kori költő, Li Bai (Li Tai-po), bár a Yang család többi tagját megvetette, a császárhoz verset írt az ágyasról – s egyesek szerint a viszony Li Bai és Yang Guifei között több volt, mint baráti.

A Yang Guifeiről szóló operák közül a legnépszerűbb A részeg ágyas című, ezen kívül számtalan elbeszélés és színjáték született róla, nemcsak kínai írók tollából. Az 1950-es évektől mozifilmek és tévésorozatok is folyamatosan feldolgozzák a végzetes asszony szomorú sorsának kimeríthetetlen témáját.

Yang Guifei

Yang Guifei

Yang Guifei

Yang GuifeiYang Guifei

A cikk megjelent a Konfuciusz Krónika 2010/1. számában