Hiteles kínai nyelvoktatás, kínai nyelvtanfolyamok mindenkinek - ELTE Konfuciusz Intézet, Budapest

ELTE Konfuciusz Intézet, Budapest

   1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F., I.16.    Tel: (36)-(1)-411-6597
Ügyintézés: Hétfő−Csütörtök: 11.00 - 18.30, Péntek: 11.00 - 16.00
                           www.facebook.com    youttube.com    Kínai enciklopédia

Mondatrészek sorrendje

A kínai nyelvben a mondatrészek sorrendje kötött. Egyszerű mondatok esetében az alább ismertetett szabályok szerint kerül felépítésre a mondat. (Kivételt képeznek azok a bonyolultabb nyelvtani szerkezetek, amelyek bizonyos körülmények között megváltoztatják ezt az alapsorrendet.)

Általános szabályok:

Alany – Határozó – Állítmány – Tárgy

Például:

他们今天学习汉语。
      Tāmen (ők) jīntiān (ma) xuéxí (tanulni) hànyǔ (kínai nyelv).
      Ők ma kínaiul tanulnak.

妈妈明天吃米饭。
      Māma (anya) míngtiān (holnap) chī (enni) mǐfàn (rizs).
      Anya holnap rizst eszik.

Megjegyzés: amennyiben nincs a mondatban határozó, tárgy vagy alany, a sorrend az adott mondatrész kihagyásával ugyanez marad.


Jelző + (de 的) + Jelzett szó

A de 的 partikulát kitesszük, ha konkrét birtoktárgyról van szó (a.), nem tesszük ki, ha családtagokról van szó (c.), tetszőlegesen kitesszük, vagy elhagyjuk, ha egyéb viszonylag közeli kapcsolatban álló személyekről van szó (b.).

Például:

 

a.) 我的钱 wǒ (én) de qián (pénz)       az én pénzem

b.) 他们(的)老师、我(的)男朋友 tāmen (ők) [de] lǎoshī (tanár) az ők tanáruk, wǒ (én) [de] nánpéngyou (fiúbarát)   az én fiúbarátom

c.) 我爸爸 wǒ (én) bàba (apa) az én apámNYELVLECKÉK 1.


NYELVLECKÉK 2.