Hiteles kínai nyelvoktatás, kínai nyelvtanfolyamok mindenkinek - ELTE Konfuciusz Intézet, Budapest

ELTE Konfuciusz Intézet, Budapest

   1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F., I.16.    Tel: (36)-(1)-411-6597
Ügyintézés: Hétfő−Csütörtök: 11.00 - 18.30, Péntek: 11.00 - 16.00
                           www.facebook.com    youttube.com    Kínai enciklopédia

A pinyin átírásról

Mivel a kínai írásjegyek közvetlenül a szavak jelentésére utalnak, és nem jelölik a kiejtést, ezért a kínai nyelvet tanulók számára elengedhetetlenül fontos a pinyin átírás elsajátítása.
(Az írásjegyek egy csoportjában találunk kiejtésre utaló komponenseket, azonban pinyin átírás nélkül nem tudhatjuk egészen biztosan egy-egy írásjegy pontos kiejtését.)
A pinyin tehát egy olyan latin betűs fonetikus átírási rendszer, amely az írásjegyek kiejtését jelöli.
Ezt a rendszert kínai szakértők dolgozták ki, napjainkban ez a hivatalos, és leggyakrabban használt átírási rendszer, ezért nyelvóráinkon mi is ezt alkalmazzuk.
Fontos megjegyeznünk, hogy a pinyin nem helyettesítheti az írásjegyeket (ennek egyik oka a különösen nagy számú azonos kiejtésű írásjegy), hanem a nyelvtanulás egyik elengedhetetlenül fontos segédeszköze.
(A pinyint alkotó hangok konkrét kiejtéséről lásd a Magyarázatok A kínai hangok kiejtéséről című fejezetét.)

A kínai nyelv alapeleme a szótag. (A szótagszerkezetről lásd a Magyarázatok A kínai hangok kiejtéséről című fejezetét.)
Minden szótagnak megfelel egy írásjegy, vagyis a pinyin átírás szerint minden írásjegyet egy szótaggal tudunk leírni.
A kínai szavak zöme egy vagy két szótagú, ezek értelemszerűen egy, illetve két írásjegyből állnak. Viszonylag kevesebb számú három szótagú szó van (ezek három írásjegyből állnak), és találunk négy szótagból / írásjegyből álló kifejezéseket is.
Minden írásjegy rendelkezik legalább egy, de általában több saját, önálló jelentéssel. A két és három szótagból álló szavak tehát összetett szavak, melyek jelentése az összetételt alkotó írásjegyek jelentéséből áll össze.

A kínai írásjegyekkel írt szövegben az egyes szavak és írásjegyek közt nincs szóköz, a pinyin átírás viszont a lantin betűs nyelvek írásmódjához hasonlóan az összetett szavakat egybe írja, és szóközt hagy az egyes szavak között. Az írásjegyek jellegéből adódóan nem beszélhetünk kis- és nagybetűkről, a pinyinben viszont e tekintetben is a lantin betűs nyelvek írásmódja a mérvadó.

Minden egyes szótag eredendően saját hangsúllyal rendelkezik.
(A hangsúlyokról lásd a Magyarázatok A kínai hangok kiejtéséről című fejezetét.)
Minden írásjegynek van legalább egy saját hangsúlya, de vannak olyan írásjegyek is melyekhez több hangsúly és / vagy kiejtés is tartozik.
A pinyin átírás a négy hangsúlyt is jelöli, a hangsúlyjelek minden esetben a szótag főmagánhangzója fölé kerülnek.
A mai kínai nyelvre jellemző, hogy egyes szótagok elveszítik eredeti hangsúlyukat, és hangsúlytalanná válnak, ez leggyakrabban nyelvtani partikulák (segédszavak) esetében, illetve két vagy több szótagú szavak utolsó szótagjánál fordul elő, ezek fölé nem kerül hangsúlyjel. A hangsúlyt vesztett utolsó szótag önállóan (vagy bizonyos más szóösszetételekben) saját hangsúlyának megfelelően szerepel.

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy ahány írásjegyünk van, annyi szótagunk és fordítva (ez alól egy kivétel van, az er szótag, amely bizonyos szótagokkal egybeolvad, úgy, hogy kiesik az e hang, az r pedig az előtte álló szótaghoz kapcsolódik, az írásjegyek ettől nem változnak, csupán a pinyinben jelöljük az összeolvadást.)NYELVLECKÉK 1.


NYELVLECKÉK 2.