Hiteles kínai nyelvoktatás, kínai nyelvtanfolyamok mindenkinek - ELTE Konfuciusz Intézet, Budapest

ELTE Konfuciusz Intézet, Budapest

   1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F., I.16.    Tel: (36)-(1)-411-6597
Ügyintézés: H-CS: 10.30-18.30; P: 10.30-16.00
                           ELTE Confucius Institute    youttube.com    Kínai enciklopédia

Újabb tudományos siker: Megalakult az ELTE Római Világ és a Távol-Kelet Kutatócsoport

2022. december 20.

A tudományos tevékenységet folytató csoport az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Kiválósági Alapjának támogatásával jött létre, és a Konfuciusz Intézet keretein belül működik.


Maga a Kutatócsoport egy interdiszciplináris projekt, mely az ókori távolsági kapcsolatrendszereket kutatja, elsősorban a római világ, Délkelet-Ázsia és Kína vonatkozásában. Legfontosabb célkitűzése egy olyan komplex szintézis megalkotása, mely mind a Kelet- és Délkelet-Ázsiában előkerült római és római vonatkozású régészeti leleteket, mind az antik és kínai írott forrásokat, mind a releváns régészetelméleti modelleket magába foglalja, s ezáltal lehetőséget biztosít a Római Birodalom és a Távol-Kelet közötti közvetítő hálózatok jobb megismerésére is. Ugyanakkor a cél nem egyszerűen a kereskedelmi rendszerek rekonstruálása, sokkal inkább annak megértése, hogy egyes közösségek miért preferáltak merőben eltérő római tárgytípusokat.

A hároméves támogatási időszak alatt a projekt négy nagyobb területre fókuszál. Egyrészt a régészeti leletek és a korabeli kínai és antik források alapján Vietnám, valamint a dél-kínai térség és a római világ kapcsolatát elemzi, illetve bemutatja, hogy a fenti régiók milyen szerepet játszottak a római áruk közvetítésében. Másrészt pedig a kínai munkák és az antik auktorok szövegeinek összevetésével a Délkelet-Ázsiáról Kínában és a Római Birodalomban kialakult percepciókat határozza meg. A Kutatócsoport azt vizsgálja, mennyire mutathatók ki hasonló vagy éppen különböző sémák ennek a saját írásos forrásokkal nem rendelkező, de kereskedelmi–közvetítői szempontból rendkívül jelentős régiónak a leírásaiban. Végül a levont összefüggések értelmezése régészet- és társadalomelméleti modellek alkalmazásával történik, az elért eredmények pedig hazai, valamint nemzetközi konferenciákon is bemutatásra kerülnek majd.

A Kutatócsoport munkájával tehát az ókori Selyemút kommunikációs hálózatainak összetettségére, a közvetítő kultúrák szerepére, valamint a tengeri és szárazföldi útvonalak összefonódásának jelentőségére kíván rávilágítani.

Tagok:

Krisztina Kinga Hoppál

Dr. Hoppál Krisztina Kinga (régész; kutatócsoport-vezető)

Melinda Pap

Dr. Pap Melinda (sinológus; posztdoktori kutató)


Gábor Péter Boros

Boros Gábor Péter (sinológus; PhD-hallgató)


KORÁBBI HÍREK